logo Huisarstenpraktijk de hooge Boom

In Huisartsenpraktijk 'de hooge Boom' beschikken de huisartsen over grotere chirurgische vaardigheden, dan gebruikelijk binnen huisartsenpraktijken. Hierdoor is er een ruim aanbod aan mogelijkheden: van ingrepen die medisch noodzakelijk zijn tot puur cosmetische verrichtingen. Hieronder een niet limitatieve opsomming van de mogelijkheden.

  • Bovenooglidcorrecties (€695,00) (valt niet onder de NHG accreditatie)
  • Sterilisatie van mannen dmv vasectomie (€411,95)
  • Verwijderen van niet gewenste laesies in de huid en onderhuids

 

Tijdens een orienterend consult worden de wensen en mogelijkheden besproken. Daarbij wordt ook de medische noodzaak, dan wel het cosmetische aspect meegenomen. Ook het verwachtingspatroon over het resultaat komt nadrukkelijk aan de orde. Daarna kan een kostenoverzicht worden opgesteld; welk deel aan de Zorgverzekeraar kan worden gedeclareerd en wat de eigen bijdrage is.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag
ochtend: 08:00 - 12:00 uur
middag:  13:00 - 17:00 uur

Bellen voor een afspraak graag tussen 08:00 - 10:00 uur en tussen 13:00 - 14:00 uur op (0226) 35 88 38.

Voor spoedeisende gevallen kunt u van 08:00 -17:00 uur (0226) 35 85 80 bellen.

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost Hoorn. U kunt ze bellen voor een afspraak op (0229) 29 78 00.

Burg. Hoogenboomlaan 9, 1718 BG Hoogwoud         PRAKTIJKNUMMER (0226) 35 88 38        SPOED (0226) 35 85 80